Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agroturystyka DWA POMOSTY ul. Brzegowa 15, 78-400 Szczecinek;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji świadczeń związanych z usługą agroturystyczną, w tym jej poprawnej jakości oraz rozliczenia po jej zakończeniu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako uzasadniony interes administratora jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wcześniej opisanych celów, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Podanie danych osobowych: – imienia i nazwiska – numeru telefonu – adresu zamieszkania jest warunkiem realizacji świadczeń związanych z usługą agroturystyczną;
 • Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczania ich przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem: do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin pobytu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

czytaj więcej

Regulamin pobytu

 1. Lokale wynajmowane są na doby (preferujemy wynajem na min. 3 doby).
 2. Doba pobytu zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, może być spełnione w miarę istniejących możliwości
 4. Rozliczenie za cały okres pobytu, następuje w dniu przyjazdu. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość dostawki – 70zł / doba.
 5. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu lokali, goście zobowiązani są powiadomić gospodarzy w dniu przyjazdu.
 6. Osoby odwiedzające Gości, mogą przebywać na terenie gospodarstwa do godziny 22:00.
 7. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 8. Wynajmujący lokal nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły opłatę.
 9. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych. W przypadku niezastosowania się do zakazu i uruchomienia czujek dymowych, Gość może zostać obciążony kosztami wymiany zasłon, firan, pościeli itp.
 10. W czasie pobytu, Goście zobowiązani są do samodzielnego utrzymywania lokali w należytym porządku.
 11. Środki utrzymania czystości, tj. mopy, szczotki, odkurzacze, itd. znajdują się w pomieszczeniach gospodarczych i są pozostawione do dyspozycji Gości.
 12. Lokale wyposażone są w papier toaletowy, ręczniki higieniczne, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, gąbki, zmywaki, itp.
 13. Prowadzimy segregację odpadów, których składowisko z podziałem na: papier, szkło, plastik i metal, odpady zmieszane, znajduje się obok parkingu na samochody.
 14. Nie prowadzimy ręczników. Dlatego też na okres pobytu prosimy je zabrać ze sobą.
 15. Akceptujemy zwierzęta domowe – 20zł / doba. Ich pobyt każdorazowo musi być uzgodniony z gospodarzami. Nie mogą pozostawać bez opieki (również w lokalu) i być uciążliwe dla pozostałych gości.
 16. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu lokali, powstałych z ich winy lub z winy osób odwiedzających.
 17. Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych. Przed opuszczeniem lokalu prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien.
 18. Do dyspozycji Gości, na terenie obiektu udostępniony jest niestrzeżony parking samochodowy. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 19. Najlepszym miejscem na sąsiedzkie i rodzinne spotkania przy grillu jest wiata wypoczynkowa, wyposażona w ławy i stoły oraz grill murowany i metalowy. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady używania otwartego ognia jedynie przy w/w wiacie. Popiół z grilla należy usuwać do znajdujących się tam metalowych pojemników, tzw. węglarek.
 20. Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i spostrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 21. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego pobytu.

Klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Kontakt

Zapraszamy do nas na wspaniały wypoczynek nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku.

Agroturystyka
DWA POMOSTY

ul. Brzegowa 15
78-400 Szczecinek

napisz do nas

Formularz kontaktowy

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Agroturystyka DWA POMOSTY ul. Brzegowa 15, 78-400 Szczecinek. Podane dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedstawienia oferty. Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.